tel 721 049 334
biuro@twojpielegniarz.com

Jestem pielęgniarzem z 16 – letnim stażem w zawodzie. Ukończyłem studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Wtedy też podjąłem swoją pierwszą pracę w zawodzie pielęgniarza, opiekując się pacjentami w Zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla psychicznie i nerwowo chorych. Kontynuując naukę, w 2010 roku ukończyłem studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym.

Był to dobry czas na ukierunkowanie swoich pasji zawodowych, co zaowocowało podjęciem pracy w Stacji Dializ. Uczestnicząc w procesie leczenia i pielęgnacji chorych leczonych nerkozastępczo, zyskałem nieocenione doświadczenie i wiedzę praktyczną którą wykorzystuje na co dzień.

Kolejnym krokiem w zdobywaniu wiedzy niezbędnej w wykonywaniu swojej pracy, było uzyskanie dyplomu Specjalisty Pielęgniarstwa Nefrologicznego. Po uzyskaniu szerszych kompetencji, podjąłem pracę w Klinice Nefrologii Specjalistycznego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 przy ulicy Jaczewskiego w Lublinie, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Przez lata nauki i pracy ukończyłem wiele kursów i szkoleń oraz uczestniczyłem w konferencjach poświęconych opiece nad pacjentami z różnymi potrzebami zdrowotnymi.

Specjalistyczna wiedza, doświadczenie oraz wrodzona empatia, pozwala mi na osiągnięcie wielu sukcesów terapeutycznych, przyczyniając się do poprawy funkcjonowania Moich pacjentów i ich rodzin w życiu codziennym. Umiejętność budowania pozytywnych relacji z pacjentem, opartych na rozmowie, analizie i zrozumieniu potrzeb, stanowi najważniejszą wartość terapeutyczną w mojej pracy. Stanowi punkt wyjścia dla osiągnięcia najwyższego dobra jakim jest dla mnie zdrowie Moich pacjentów.